Испорака и достава

  • Испораката и доставата на производите е бесплатна за нарачки над 1500 денари и е ограничена на територијата на Р.Македонија. Испораката ја вршиме од нашите магацини во Скопје додека доставата ја врши курирска служба. По конфирмирањето на нарачката, преку e-mail ќе ве известуваме за статусот на вашата нарачка.

  • Доставата ја вршиме за 2-3 работни дена на адреса која ќе ни ја наведете при предавањето на нарачката. Овде имате опција да ја искористите адресата која сте ја дефинирале при отворање на налогот или да дефинирате нова адреса за испорака. Курирската служба која ја испорачува нарачката, има обврска да Ве контактира на телефонскиот број кој го оставате при нарачка на производите и во договор со Вас го дефинира времето и местото на испорака.
  • За нарачки под 1500 денари, на Вашата нарачка автоматски се додаваат 120 денари за испорака.